De stichting heeft ten doel: het bestrijden van armoede door het verlenen van hulp aan gezinnen en individuen bij materiële zaken en huisvesting alsmede het bieden van (sociale) hulp aan gezinnen die in een isolement leven. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: - het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; - het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding; - zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.   De stichting beoogt niet het maken van winst. Uw donatie komt geheel ten goede voor armoedebestrijding  Stichting Buiten de boot  NL72 INGB 0006963421 Armoede in Nederland(fb site) Voedselpakketten Zwolle E.O.(fb site)  Zijn onderdelen van Stichting buiten de boot.

Nieuwsgierig? Wilt u meedoen? Neemt u dan contact met ons op of komt u ons bezoeken na afspraak op bezoek adres marsweg 47 zwolle dit is geen postadres.

Nieuws

Schrijf ons

Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze producten of diensten? Neemt u dan a.u.b. contact met...
Lees meer

Enquête

Vind je onze nieuwe web leuk? Heb je voldoende informatie gekregen?

Totaal stemmen: 2496