stichting buiten de boot in het nieuws

Stichting 'Buiten de boot' adopteert gezinnen die onder de armoedegrens leven

www.youtube.com/watch?v=73b-zL-8qSk